Omdat je als kind spelen mag

Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát is wat Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft.

Want ook in de Achterhoek zijn kinderen die niet, of onvoldoende in staat zijn om te spelen en sporten. Kinderen waar van je weet dat ze thuis bijna nooit iets extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Een kind dat langdurig ziek is, kinderen met een beperking, kinderen die om wat voor reden niet thuis kunnen wonen of geen kind kunnen zijn.

Kanjer Dirt Challenge
Onze doelstelling

Waarom we doen wat we doen

Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname aan culturele en artistieke activiteiten (artikel 31 van het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind). Kanjers voor Kanjers heeft de opdracht aangenomen om dit te helpen verwezenlijken in de Achterhoek. Van dromen naar daden. Want niets geeft meer voldoening dan de zon die doorbreekt op het gezicht van een kind. Daarom is onze doelstelling:

Whats App Image 2024 07 08 at 12 33 34

Voor wie we doen wat we doen

Door het organiseren van sportieve evenementen, en donaties van particulieren en het bedrijfsleven, maakt Kanjers voor Kanjers dromen van kinderen waar. Het geld dat wordt ingezameld komt volledig ten goede aan projecten voor sport en spel voor kinderen in de buurt. Iedereen met een wens voor het welzijn van kinderen kan bij Kanjers voor Kanjers terecht. Dat kunnen zowel aanvragen zijn voor groepen als voor een individueel kind.

Samen sterk