Deelnemers2

HET DOEL VAN DE KANJER MOUNTAIN CHALLENGE

Het doel van de Kanjer Mountain Challenge is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel: Kanjers voor Kanjers. Kanjers voor Kanjers zet zich in voor het welzijn van kinderen in de Achterhoek, in het bijzonder rond sport en spel. Kinderen die niet vanzelfsprekend in staat zijn om sport en spel te beleven: minderbedeelde, zieke en/of kinderen met een (extra) uitdaging. Voor deze kinderen wil de stichting een oplossing zoeken, zodat sport en spel ook voor deze kinderen (weer) tot de mogelijkheden behoort.

Fietsers

HET INZAMELEN VAN GELD

Een voorwaarde voor deelname aan de Challenge is dat je minimaal € 500,- inzamelt voor het goede doel. Dit bedrag dient voor aanvang van de Challenge achter je naam op de website te staan. Doe een oproep aan familie, vrienden, kennissen, buren en collega's om jouw prestatie voor het goede doel te steunen, of ontplooi zelf activiteiten die geld opleveren voor jouw unieke prestatie.

Wandelaars

SPELREGELS

Voor en goed en veilig verloop van de challenge hebben we een regelement opgesteld.

Deelnemers3

DE DONATIEKNOP

Op de website van de KMC staat achter de namen van de deelnemers een donatieknop die gekoppeld is aan IDEAL-Banking. Wij willen iedereen verzoeken deze donatie knop te gebruiken. Roep je familie, vrienden of collega’s via de mail op een donatie te storten? Stuur dan een link van jou donatieknop mee in de mail. Dit doe je door jou donatieknop op de website aan te klikken en vervolgens de link in de adresbalk te kopiëren en te plakken in de mail.

ARRANGEMENT

  • Voor deelname aan de Kanjer Mountain Challenge zijn verschillende arrangementen samengesteld. Kies het arrangement naar keuze en maak het bijbehorende geldbedrag over naar naar rekeningnummer NL87 RABO 0135 7131 29 van Rabobank Noord en Oost-Achterhoek te Groenlo, ten name van Kanjer Mountain Challenge en onder vermelding van je volledige naam.

SPONSORGELD

  • Inspanning om sponsorgeld bijeen te brengen voor het goede doel. Voorwaarde voor deelname aan de Kanjer Mountain Challenge is dat per deelnemer minimaal € 500,- is ingezameld voor het goede doel Kanjers voor Kanjers. Dit bedrag dient voor aanvang van de Challenge achter je naam op de website te staan.

MEDISCHE VERKLARING

  • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname. Twijfel je aan deelname, stem van met je (huis)arts af of deelname verantwoord is en doe eventueel een sporttest. Tijdens de dag van de Challenge is er paramedische begeleiding aanwezig. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de deelnemers.

VERZEKERING

  • Afsluiten eigen reis- én annuleringsverzekering is verplicht. Bij annulering wordt het arrangementsgeld niet door de organisatie gerestitueerd.