OVER KANJERS VOOR KANJERS

Want ook in de Achterhoek zijn kinderen die niet, of onvoldoende in staat zijn om te spelen en sporten. Kinderen waar van je weet dat ze thuis bijna nooit iets extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Een kind dat langdurig ziek is, kinderen met een beperking, kinderen die om wat voor reden niet thuis kunnen wonen of geen kind kunnen zijn.

KINDEREN DICHT BIJ HUIS BLIJ MAKEN. DÁT IS WAT KANJERS VOOR KANJERS VOOR OGEN HEEFT.

Kanjer Dirt Challenge

Wat we doen

Door het organiseren van sportieve evenementen, en donaties van particulieren en het bedrijfsleven, maakt Kanjers voor Kanjers dromen van kinderen waar. Het geld dat wordt ingezameld komt volledig ten goede aan projecten voor sport en spel voor kinderen in de buurt.

Kinderen en begeleiders Kanjers voor Kanjers

Voor wie we het doen

Iedereen met een wens voor het welzijn van kinderen kan bij Kanjers voor Kanjers terecht. Dat kunnen zowel aanvragen zijn voor groepen als voor een individueel kind.

Onze doelstelling

Waarom doen wij wat we doen? Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname aan culturele en artistieke activiteiten (artikel 31 van het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind). Kanjers voor Kanjers heeft de opdracht aangenomen om dit te helpen verwezenlijken in de Achterhoek. Van dromen naar daden. Want niets geeft meer voldoening dan de zon die doorbreekt op het gezicht van een kind. Daarom is onze doelstelling:

Het genereren van middelen door middel van sport en spel voor het steunen van projecten ten behoeve van het welzijn van het kind, in het bijzonder op het gebied van sport en spel.

Visie

Door een bijdrage te leveren aan (regionale) projecten wil Kanjers voor Kanjers zich inzetten voor minder bedeelde, zieke en/of gehandicapte kinderen. Kinderen die niet in staat zijn sport en spel op een goede manier te beleven hebben onze speciale aandacht. Voor hen willen we een (aangepaste) oplossing zoeken zodat sport en/of spel ook voor deze kinderen (weer) tot de mogelijkheden behoort.

Missie

Kanjers voor Kanjers wil een bijdrage leveren aan (regionale) projecten, die het welzijn van het kind bevorderen en/of ondersteunen. Projecten rond sport en/of spel hebben een voorkeur maar zijn geen voorwaarde. Ook projecten op een ander niveau ten bate van het welzijn van het kind kunnen onze steun ontvangen.

Kinderen blij maken, dat is wat waar Kanjers voor Kanjers voor staat.

Onze werkwijze

Kanjers voor Kanjers wil haar doelstellingen verwezenlijken binnen de 11 gemeenten van de Achterhoek. Dit is de streek in het oosten van Nederland in de provincie Gelderland en beslaat het gebied tussen de IJssel in het westen, de Oude IJssel in het zuidwesten, de Duitse grens in het zuiden en oosten en de Overijsselse streken Salland en Twente in het noorden.

Kanjers voor Kanjers geeft geen geld. Wij realiseren projecten. Dat houdt in dat wij geen geldbedrag beschikbaar stellen, maar dat wij ervoor zorgen dat wij een project steunen door het schenken van materialen. Op deze manier wordt onze bijdrage gegarandeerd goed besteedt.

PUBLICATIES

De Stichting Kanjers voor Kanjers heeft bij de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Mede vanwege deze status en omdat we als Stichting transparant willen zijn, publiceren we een aantal documenten.