PUBLICATIES

ANBI

Stichting Kanjers voor Kanjers heeft een ANBI status bij de Belastingdienst. Hierdoor is het mogelijk om uw gift e/o donatie fiscaal te verantwoorden.

Vanuit deze status zijn wij verplicht ons beleidsplan en de jaarrekening te publiceren. U kunt deze documenten (pdf) inzien door erop te klikken.

Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een email naar: ronald.brockotter@kanjersvoorkanjers.nl

ANBI – Stichting Kanjers voor Kanjers
Fiscaal nummer: 8206.52.258

BELONINGSBELEID

Bestuurders, ambassadeurs en vrijwilligers voeren hun werkzaamheden uit op
vrijwillige basis zonder enige beloning.

Artikel 3, lid 5 van de statuten luidt;
“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”